background

WAAROM INCIDENTEN ANNO 2020 ZOVEEL IMPACT HEBBEN EN ONRUST VEROORZAKEN


(Onderstaand is niet wetenschappelijk. Er zal ook best wat op aan te merken zijn. Maar het gaat niet om de letter. Maar om een grove benadering, puur om de gedachten te bepalen.)


De impact van een incident heeft een relatie met:

     -     de ernst van het incident

     -     het aantal slachtoffers

     -     de letterlijke afstand tot het incident waarbij televisie-beelden van het incident het effect hebben alsof je er zelf bij staat

     -     de emotionele afstand (“binding”) tot de slachtoffers (waarbij de binding mer het dichtstbijzijnde slachtoffer maatgevend is)

     -     de verstreken tijd sinds het incident plaats heeft gevonden

     -      informatie : het aantal malen dat je informatie krijgt over het incident.


En met name de snelheid waarmee het nieuws over een incident het publiek bereikt en de vele malen dat het publiek het nieuws hoort, vergoten de impact van het nieuws.


Het is te vervatten in een formule … waarvoor, om het te kunnen begrijpen, wel enig wiskundig inzicht en kennis vereist is.


De impact van een incident is de vermenigvuldiging van:

     -     ernst op een schaal van 1 tot 10:

     -     zere vinger = 1

     -     gebroken ledemaat, kortdurende ziekenhuisopname= 3

     -     langdurige ziekenhuisopname = 6

     -     (dreiging van) levenslang lichamelijk/geestelijk beperkt of overlijden = 8

     -     dood = 10

     -     aantal slachtoffers: de logaritmische waarde van het aantal … en daarbij 1 opgeteld

     -     afstand tot het incident (in hele kilometers (minimaal 1)): 1 gedeeld door de som van de logaritmische waarde van de afstand plus 1

     -     binding: op een schaal van 1 tot 10:

     -     onbekende = 1

     -     plaatsgenoot, medeclublid, collega: 3

     -     vriend, goede relatie: 6

     -     zeer goede vriend, familielid: 8

     -     gezinslid, partner, echtgenoot, levensgezel: 10

     -     verstreken tijd (in dagen (minimaal 1): 1 gedeeld door de som van de logaritmische waarde van de tijd plus 1

     -     informatie : de logaritmische waarde van het aantal malen dat je informatie krijgt over het incident … en daarbij 1 opgeteld.


Voorbeeld 1

     -     de buurman breekt z’n been)

     -     vanmorgen

     -     op jouw stoep (5 meter … dus 1 kilometer)

Impact = 3 x 1,0 x 1,0 x 3 x 1,0 x 1,0 ≈ 9.


Voorbeeld 2

     -     onbekende plaatsgenoot breekt been

     -     week geleden

     -     in het dorp (17km afstand)

     -     niet gezien, maar het wordt door 4 verschillende buren aan je verteld op verschillende momenten

Impact = 3 x 1,0 x 0,4 x 1 x 0,5 x 1,6 ≈ 1.


Voorbeeld 3

     -     een oom verongelukt met een vliegtuig

     -     1982

     -     Bali

     -     120 doden

Impact = 10 x 3,1 x 0,2 x 8 x 0,2 x 1,0 ≈ 11.


Voorbeeld 4

- een treinongeluk in Amsterdam

- vanmorgen

- 3 doden, 17 zwaargewonden

- geen bekenden bij betrokken (225 kilometer vanaf Assen)

- je ziet de beelden 6-maal per dag op TV.

Impact = 10 x 1,5 x 0,3 x 1 x 0,6 x 1,0 ≈ 2.


Klik hier om de spreadsheet te downloaden, waarmee de impact van elk incident te berekenen is.


Daarom kijk ik bij grootschalige incidenten geen TV … maar pas een week later … het verkleint bij mij de impact.